fbpx
Про GR

Government Relations (GR) – це система взаємодії між органами влади, бізнесом та соціальними групами для побудови передбачуваних ефективних та плідних відносин.

 

Ціль GR – створення взаємовигідних відносин між бізнесом, органами влади та соціальними групами. GR є управлінською технологією. Інакше кажучи, спеціалісти GR допомагають сформувати сприятливе для розвитку середовище між бізнес-структурою, інтереси якої вони представляють, та стейкхолдерами (від анг. stákeholder – зацікавлена сторона, яка має відношення до прийняття рішення, важливого для системи в цілому; вона може бути представлена однією особою, групою людей чи організацією).

Суб’єкти GR:

 • Органи державної влади;
 • Органи місцевого самоврядування;
 • Територіальні громади;
 • Соціальні групи;
 • Суб’єкти господарювання;
 • GR спеціалісти.

 

Сучасний GR-менеджмент складається з таких частин:

 • Лобізм (від англ. lobbyism) – одна з технологій GR, спрямована на просування нормативних актів, а також представництво та захист інтересів замовника в органах влади;
 • Громадські справи (від англ. public Affairs) – одна з технологій GR, діяльність якої спрямована на комунікацію органів влади і соціальних груп та на підтримку зв’язків з медіа простором. Ціль – вплив на публічну політику та ефективне управління репутацією;
 • Адвокація (від англ. – advocacy) – одна з технологій GR, основною метою якої є просування інтересів у різних структурах з метою отримання замовником доступу до благ, на які вони мають право, але не можуть його реалізувати;
 • Політика представництва (від англ. – policy representation) – одна з технологій GR, основною метою якої є ефективне управління репутацією замовника, тобто – створення іміджу;
 • Нормотворча комунікація (від англ. – legislative communications) – одна з технологій GR, діяльність якого направлена на пошук легального механізму зв’язків між владними структурами та замовником. Ціль – створення легального механізму зв’язку між владними структурами та замовником.

 

Основні відмінності GR і лобізму

Розповсюдженою є думка про те, що «government relations» і «лобізм» – ідентичні понятті, проте це судження є хибним. У сучасному суспільстві термін “лобізм” використовується з негативним забарвленням. Тим не менш, лобізм – лише одна із технологій в системі GR. Взагалі, термін “лобізм” вперше використали в Америці під час правління першого президента. Його задіяв один з авторів Конституції США в посланні до Джорджа Вашингтона.

 

В свою чергу, GR є менеджментом і ставить перед собою більш глобальні цілі – комунікацію в компанії, інформаційно-аналітичне управління, постійний моніторинг, надання експертної точної та перевіреної інформації тощо. А головне дотримання балансу інтересів між бізнесом, владою і соціальними групами використовуючи різні інструменти.